УслугиПълна гама от счетоводни услуги за навременно, точно и адекватно обслужване

С идеята за цялостно обхващане и обслужване на процесите в бизнеса на нашите клиенти предлагаме пълна гама от услуги, нужни на всяка една компания за да бъде тя успешна.

Опитваме се да отговорим на очакванията и нуждите на всеки клиент в зависимост от спецификата на неговия бизнес и организация на цялостния процес в дружеството.

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Данъчни консултации

Ние предоставяме на нашите клиенти възможността за първоначален пробен период, през който се запознаваме с реалния процес във фирмата и успяваме да се съобразим с точните нужди от счетоводно обслужване, за да предложим най-оптималната цена на услугата.

За всеки нов клиент е безплатно преосчетоводяването на вече започнала година до изтекли 3 месеца, с цел вярно и точно съставяне на Годишния финансов отчет.