УслугиДанъчни консултации

Предлагаме консултантски услуги в сферата на данъците и фирменото планиране, за да сме максимално полезни на нашите клиенти, а именно:

  • Данъчно планиране и данъчна стратегия при организиране на дейността
  • Оптимизиране на данъчните задължения в рамките на законовите възможности
  • Данъчна защита и представяне на документи пред държавните органи при проверки и ревизии
  • Консултиране по данъчни въпроси и казуси
  • Данъчно консултиране относно прилагане на СИДДО